Hartmark

Internasjonalt

Internasjonalt

Vårt globale nettverk av samarbeidspartnere, sikrer deg tilgang til ledende aktører innen rekruttering og utvelgelse også internasjonalt. Nettverket utveksler erfaringer med hverandre, og jobber kontinuerlig sammen i prosjekter som krysser landegrenser. Gjennom vårt internasjonale nettverk opparbeider vi oss god innsikt i lokale forhold, og bred erfaring i å identifisere de beste lederne og ledertalentene i en rekke land.