Hartmark

Jobb hos oss

Hvem vi ser etter

Vi er til en hver tid interessert i å høre fra deg som mener du kan forsterke oss. Vi tilbyr en mulighet til å bli med på et erfarent lag inn i fremtiden. Vi tenker langsiktig, og setter vår stolthet i å bidra til å utvikle morgendagens enere innenfor vårt felt. Riktige kandidater vil kunne dra nytte av et bredt og sterkt kompetansemiljø i en kraftig vekstfase.

Nye kollegaer vil inngå i denne strukturen:

Seniorrådgiver/ Partner

Du er i dag etablert som rådgiver innen rekruttering eller tilgrensende fagområder, og kan videreføre en egen portefølje av kunderelasjoner og oppdragsgivere. Du har relevant utdannelse, og variert erfaring innen organisasjon, ledelse og rådgivning. Du regnes som en "ener" innen ditt fagfelt, og har kapasitet til å dele av både egen kompetanse og relasjoner. Du har en forbilledlig faglig integritet, og ønsker å utvikle deg videre, både faglig og kommersielt. Vi vektlegger at våre rådgivere skal ha mulighet til å komme inn på eiersiden, og tilrettelegger for det.

Rådgiver/ konsulent

Vi søker deg med 3- 6 års arbeidserfaring etter endt høyere utdanning. Vi tror du befinner deg i et konsulentmiljø-, med et bredt spekter av tilbakelagte prosjekter. Du har gitt råd til og bistått ledere på høyt nivå, og kjenner deg igjen i problemstillinger toppledergrupper og styrer står ovenfor. Du har utviklet en interesse i retning av HR/ organisasjon & ledelse/ strategi, og kan tenke deg å utvikle dette videre i et mer spesialisert miljø. Du vil få anledning til å lære "vårt" fag, og bli inkludert i våre pågående prosjekter. Vi ønsker at du parallelt med dette har vilje og evne til å sette deg inn i alle aspekter ved vår virksomhet, at du kan bidra til at vi utvikler oss, og tilpasser oss endringer over tid.

Rådgiver Research & Analyse

Oppgavene til våre researchere er primært å støtte rådgiverne med å kartlegge, identifisere og vurdere kandidater i forbindelse med konkrete rekrutteringsoppdrag. Utover dette er det proaktive analysearbeidet viktig; kontinuerlig å kartlegge og opprettholde kontakt med de fremste talentene i det norske markedet, samt sikre at vi som selskap er oppdatert på bevegelser og trender i norsk arbeidsliv.
Vi tror du har noe arbeidserfaring etter endt utdanning. Det kan være erfaring fra rekruttering, personalutvikling, salg, analysearbeid, journalistikk eller tilsvarende. Riktig vedkommende ønsker å "gå gradene"  hos oss, og utvikle seg mot å kunne ta en rolle som konsulent/- rådgiver.

Kontakt oss her