Hartmark

Om oss

Om oss

Hartmark etablerte lederrekruttering som eget fagområde i 1967, og var med det først ute med å tilby dette i Norge. Siden den gang har vi frontet faget, og utviklet metoder og modeller som fremdeles regnes for å være bransjestandard. Denne arven bærer vi med stolthet, og vi jobber kontinuerlig for å utvikle oss videre.

Vår kjernekompetanse er identifisering, utvelgelse og vurdering av toppledere, styremedlemmer, mellomledere samt nøkkelmedarbeidere. Våre oppdragsgivere befinner seg i de fleste bransjer, i privat så vel som i offentlig sektor.

Vi er en del av Varde Gruppen, som også består av Varde Hartmark, Lean Communications, Maverick og Kompetansetorget. I fellesskap er vi Norges ledende alternativ til de internasjonale konsulentselskapene.

Vårt partnerskap og samarbeid med våre søsterselskap gjør oss i stand til å gripe an utfordringer med et helhetlig perspektiv, og vurdere løsninger og verktøy utover det som tradisjonelt knyttes til rekrutteringsprosesser. Som kunde får du tilgang til gruppens samlede kompetanse, uavhengig av om målet er å få på plass topplederen som kan realisere et uforløst potensial, komplettere eller evaluere en ledergruppe, eller å identifisere og tiltrekke forretningskritisk spesialistkompetanse. Tjenestene tilpasses etter behov, alltid med tydelig definerte mål og lojalitet til velprøvd metodikk.

Vi er del av den globale alliansen EXS, et samarbeid som sikrer deg tilgang til ledende aktører innen rekruttering også internasjonalt. Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan bistå.