Hartmark

Som samarbeidspartner

Som samarbeidspartner

Vi investerer i, og utvikler langsiktige relasjoner. Vi bruker tid på å opparbeide oss forståelse av våre oppdragsgiveres forretningsmessige mål, strategi, verdier, organisasjon-, og kultur, samt deres ytre rammebetingelser. Dette for til enhver tid å være forberedt på å kunne bistå på en best mulig måte. En langsiktig relasjon betyr ikke at vi ikke utfordrer etablerte sannheter. Svaret er ikke alltid en ny leder eller medarbeider. Er løsningen på "problemet" en annen enn hva vi kan tilby, søker vi etter kompetanse i andre deler av Varde Gruppen, eller eksternt.
  
Vi etterstreber en åpen og tillitsfull dialog med oppdragsgivere så vel som med kandidater. En vellykket ansettelsesprosess forutsetter at begge parter får tilgang til all informasjon som kan være relevant. Både som oppdragsgiver og kandidat er du hos oss sikret at all informasjon som blir gjort tilgjengelig behandles med konfidensialitet og fortrolighet. Alle parter gjøres kjent med hvilken informasjon som bringes videre til den andre parten. Potensielle interessekonflikter søkes avdekket i en tidlig fase.

Vi påtar oss ikke oppdrag for virksomheter, ledere eller selskapsledelse som vi ikke mener vi kan representere på en god måte. Det kan ligge etiske vurderinger til grunn for dette, eller andre selskapsspesifikke forhold som tilsier at et samarbeid ikke bør innledes. Likeledes tar vi kun på oss oppdrag vi mener vi kan løse på en forsvarlig og faglig god måte.

Vi er bevisste vårt privilegium med å få innsyn i våre oppdragsgiveres organisasjon, og opptrer med tydelige roller. Vi vil derfor ikke ta kontakt med kandidater fra oppdragsgivers organisasjon innenfor en periode på minimum 2 år etter avslutningen av siste oppdrag.