Hartmark

Vår historie

Norges eldste konsulentselskap

Vår historie


1928

Industriforbundets Rationaliseringskontor (IRAS) etableres. Selskapets formål er ”å virke som konsulent for industrielle og andre foretagende" og ”å gi utredninger om organisatoriske spørsmål”.

1946

Hartmark etableres under navnet «Skare & Stangeland». Honorarsatser: Seniorkonsulent 12 kr, juniorkonsulent 6 kr.

1967

Hartmark & Co etableres med fem partnere. Kjøper IRAS og markedsføres som Hartmark-IRAS. Rekruttering opprettes som eget forretningsområde.

1978

Klart største norske selskap i bransjen. Sterkt engasjert i store omstillinger av tradisjonelle industristeder som Kongsberg og Mo i Rana.

2007

Årets konsulentselskap. Hovedkriteriet for tildelingen var at selskapet hadde et perspektiv som viste en bevisst holdning til næringslivets samfunnsansvar.

2008

Ny selskapsstruktur. Hartmark AS etableres med to datterselskap: Hartmark Consulting og Hartmark Executive Search.

2013

Varde Gruppen og Hartmark Consulting fusjoner. Hartmark Executive Search AS inngår som ett av flere datterselskap i ny konsernstruktur.