Hartmark

Verdigrunnlag

Verdigrunnlag

Hartmark Executive Search er verdistyrt. Verdiene vi styrer etter er: Resultatansvar og Gjennomføringskraft. Dette preger alt vi gjør, og ikke gjør.

Vi stopper ikke opp eller fraskriver oss ansvar selv om forutsetningene endres underveis.  Vi utsetter ikke oppgaver til i morgen som kan løses umiddelbart. Vi garanterer fullførte prosjekter, med forbilledlig kvalitet. Vi er opptatt av at våre rekrutteringer skal ha tydelige definerte mål, både på kort og lang sikt. I forarbeidet legger vi derfor vekt på å formulere disse målene, og forankre disse hos både oppdragsgiver og kandidat.