Hartmark

Åpen søknad

For å registrere deg i vår database kan du enkelt sende din CV og andre vedlegg ved å klikke her og fylle inn skjemaet. Vi benytter databasen aktivt, og vil ta kontakt med deg dersom vi har oppdrag som vi vurderer deg som aktuell til.

Vi behandler alle data konfidensielt, og vil aldri videreformidle din CV uten ditt samtykke.