Hartmark

Tilgjengelig for styreverv

Meld din interesse ved å klikke her og fylle inn skjemaet dersom du er interessert i å komme i betraktning til styreoppdragene vi jobber med.

Vi benytter databasen aktivt, og vil ta kontakt med deg dersom vi har oppdrag som vi vurderer deg som aktuell til. Vi behandler alle data konfidensielt, og vil aldri videreformidle din CV uten ditt samtykke.