Hartmark

Styrerekruttering

Et godt sammensatt styre kan være en avgjørende konkurransefordel både strategisk og markedsmessig. Samtidig vil styret kunne være en uvurderlig støtte til selskapets ledelse og gjennom dette sikre god virksomhetsstyring på vegne av selskapets aksjonærer.

Vi bistår med rekruttering av styreledere og styremedlemmer. Prosessene inneholder normalt flere av elementene som er beskrevet under Lederutvelgelse, men med særlig vekt på å komplettere styret med hensyn til erfaring, evner/ ferdigheter og personlige egenskaper.