Hartmark

Vurdering av ledergrupper

I forbindelse med oppkjøp, sammenslåinger, salg av virksomheter eller omorganiseringer vurderer vi ledelsen, ledergrupper og/ eller andre grupper av medarbeidere. Dette innebærer en grundig og systematisk kartlegging og vurdering av lederressursene i virksomheten. Det kan også inkludere noen få nøkkelpersoner som ikke har direkte lederansvar, men som ofte er sentrale premissleverandører for viktige beslutninger og prioriteringer i virksomheten.

En prosess som dette vil innebære vurderinger og råd med fokus på om hver enkelt besitter ønsket kompetanse, sannsynligheten for at dette kan utvikles, eller kompenseres for, og deres evne til å yte og prestere sammen med andre mennesker. Både i forhold til ledere og kollegaer for øvrig.

Videre vil vi kunne gi presise råd omkring systemer, informasjonsflyt, ledere og nøkkelpersoners arbeid og sannsynlighet for en tilfredsstillende resultatoppnåelse for hver enkelt og deres bidrag til fellesskapet.